raty przez internet leasing przez internet

Kategorie

Producenci

Promocje

Najczęściej kupowane

 • Szybkie płatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep jeździecki oxer.eu działając jako Administrator Danych informuje, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO  oraz ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000). Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych kontrahentów i klientów jest dla Spółki najwyższym priorytetem.

Kluczowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego realizowania praw osób, których dane dotyczą.

 

Administratorem danych osobowych jest 

OXER Monika Sawczyszyn-Pawlus
Grzymała 70 A, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie
NIP 937-172-10-81, REGON 072266147.

 

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami: 

 1. legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;
 2. rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;
 3. przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;
 4. ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;
 5. minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;
 6. prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 7. ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.
 8. integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 9. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

 

W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego oxer.eu Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z regulacjami wynikającymi z RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.).

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych),
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do sprostowania danych osobowych,
 4. prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane  osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji  kiedy w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Sklep Internetowy oxer.eu gromadzi dane osobowe, które Państwo nam dobrowolnie ujawniają:

 1. kontaktując się z nami,
 2. składając u nas zamówienie,
 3. podając nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem wizytówki lub w inny sposób, w tym w sposób automatyczny -  informacje zawarte w plikach cookies*  oraz adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. dostarczanie Państwu informacji o produktach oraz spełnianie Państwa próśb o produkty,
 2. przekazywanie odpowiedzi na Państwa pytania,
 3. prowadzenie promocji i marketingu,
 4. wysłanie wiadomości e-mail,
 5. komunikowanie się z Państwem,
 6. zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami.

 

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów sklepu oxer.eu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wystarczy odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wpisując w treści słowo "NIE". Mogą Państwo również zwrócić się z teką prośbą bezpośrednio do obsługi sklepu pod adresem sklep@oxer.eu. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w  Sklepie Internetowym może zmienić wybrane dane.

 

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Administrator w  zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego wyraźną zgodą może udostępnić dane osobowe operatorowi systemu płatności on-line firmie Blue Media S.A. z siedzibą w  Sopocie (ul. Powstańców Warszawskich 6, 81-718 Sopot) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości), będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Blue Media S.A., a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.

 

W oparciu o dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podejmujemy ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej. Czas ten może różnić się w zależności od Państwa kontaktów z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

 

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych przyznają określone prawa osobom fizycznym w odniesieniu do danych osobowych na ich temat, które posiada Administrator. Jeśli chcieliby Państwo przykładowo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres Administratora.

 

Prawidłowość i aktualność posiadanych przez Administratora informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty z Państwem. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Informacje prosimy przesłać na adres sklep@oxer.eu
   

PLIKI COOKIES

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę. Wykorzystywane przez stronę internetową pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

 

 • Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.
 • Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 • Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 • Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.